Wsparcie z Program Klub Śląskie

Kolejny rok z rzędu Klub Victoria 1918 Jaworzno otrzymuje wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20000zł z Program Klub Śląskie dla sekcji piłki nożnej i szermierki na wózkach.
Środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenie dla trenerów i zakup sprzętu sportowego.
Dziękujemy  Śląskie. Pozytywna energia.
 
 

PARTNERZY