II NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

W dniu wczorajszym w siedzibie klubu odbyło się I Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Podczas zebrania zarząd minionej kadencji klubu podsumował ostatni 3 letni okres działalności klubu i podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój klubu - trenerom, zawodnikom, kibicom i firmom oraz instytucjom wspierającym Victorię. 
Podczas I Walnego Zabrania podjęto dyskusję w sprawie rekomendacji kandydatów do nowych władz stowarzyszenia i zwołaniu II Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na dzień 30 stycznia o g. 18.00.
 
Wszystkich członków i osoby, które chcą zaangażować się w działalność klubu zapraszamy na spotkanie.
 
Spotkanie odbędzie się w salce sportowej w Galerii Galena I piętro (za Multikinem i szkołą językową Helen Doron).
 

Porządek obrad:

1. Wprowadzenie.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Zatwierdzenie porządku II Walnego Zebrania Członków.

4. Podjęcie dyskusji, a następnie głosowanie w sprawie rekomendacji członków zebrania do wyboru nowych władz Stowarzyszenia – zarządu klubu i komisji rewizyjnej.

5. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydatami do zarządu klubu i komisji rewizyjnej.

6. Zatwierdzenie wyborów nowych władz stowarzyszenia wraz z komisją rewizyjną.

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie obrad.

 

PARTNERZY