Aktywni sportowo w walce z uzależnieniami

Zadanie współfinansowane przez Gminę Miasto Jaworzno realizowane poprzez program profilaktyczny, jest to swego rodzaju "usługa szkoleniowa" której głównym celem jest usprawnienie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci poprzez kształtowanie umiejętności komunikacyjnych pozbawionych przemocy, nabywanie umiejętności wyrażania i rozpoznawania emocji własnych oraz innych osób. Jest to szczególnie ważne w przypadku współzawodnictwa sportowego. Aktywne włącznie w realizację programu Najbliższych zawodników (opiekunowie prawni) jest dodatkowym atutem programu. W ramach zadania zrealizowaliśmy dwa wydarzenia - jedno w skali ogólnomiejskiej (Dzień Dziecka) a drugie o charakterze dzielnicowym - Sportowe Dzielnice - Aktywnie w Jeleniu! Istotnym punktem programu jest moduł Zintegruj się z Szermierzami, która ma pokazać świat sportu osób niepełnosprawnych. Nasi szermierze wielokrotnie udowadniali, że mimo trudności można osiągać wiele sukcesów sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej. Dobitnym przykładem jest wyjazd Pani Patrycji Haręza na Paraolimpadę w Tokio.

Jaka zmiana społeczna została osiągnięta poprzez realizację zadania?
W programie profilaktycznym cele realizowanego zadania podzieliliśmy na te o charakterze terapeutycznym (jak. np. rozwój umiejętności komunikacyjnych), edukacyjnym (wiedza o sposobie komunikowania się) czy rozwojowym (jak np. kształtowanie poczucia odpowiedzialności). Prowadzoną działalność statutową stowarzyszenia, wspierać działania wychowawcze Opiekunów prawnych naszych podopiecznych jak również wykwalifikowanych i dedykowanych temu instytucji - szkole. Zakładaną zmianą społeczną osiągniętą dzięki Zadaniu jest dalsze kształtowanie oczekiwanych postaw: współpracy i poprawnej komunikacji między młodzieżą jak również między młodzieżą a opiekunami prawnymi, doskonalenie innych umiejętności interpersonalnych jak również położenie nacisku na odrzucenie używek - w szczególności łatwo dostępnego alkoholu, zagrożenia jakim jest uzależnienie cyfrowe (gry, przemoc związana z nadużywaniem nowych technologii i kanałów komunikacyjnych).Poruszana  tematyka sekcji szermierki na wózkach, które miały uwrażliwić społeczeństwo na osoby niepełnosprawne i pokazać, że takie osoby są wśród nas i zmagają się z wieloma problemami na co dzień. Wielokrotnie radzą sobie o wiele lepiej aniżeli osoby pełnosprawne.
Biorąc pod uwagę merytoryczną atrakcyjność przygotowanego na 2021 rok programu profilaktycznego, planujemy część jego elementów - w szczególności ćwiczeń - wprowadzić jako stały i cyklicznie powtarzany element w jednostkach treningowych. Również w przyszłości spotkania integracyjne w szkołach z szermierzami będzie miało wpływ na uczestników.

PARTNERZY