WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd klubu informuje, że 17 maja br. odbędzie się Walne Zebranie Członków.

Plan spotkania:

1. Omówienie dotychczasowych działań.

2. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2020.

3. Podsumowanie, wolne wnioski.

4. Zamknięcie obrad.

Prosimy członków klubu z uwagi na obowiązujące ograniczenia związane z pandemią o zgłaszanie swojej obecności mailowo lub telefonicznie.

 

PARTNERZY