Miasto Jaworzno wesprze Victorię

Znamy już kwotę jaką w 2020 roku Miasto Jaworzno zamierza przeznaczyć na wsparcie działalności dwusekcyjnej Victorii 1918 Jaworzno. Przed nami ostatnie formalne ustalenia przed podpisaniem umowy na ten rok.

Począwszy od 2015 r. Victoria 1918 Jaworzno może liczyć na dofinansowanie z budżetu Miasta udziału w rozgrywkach ligowych oraz szkolenie młodzieży. Środki w ramach dotacji wydatkowane są zgodnie z ustalonymi zasadami. To Klub określa na co i w jakiej wielkości w okresie obowiązywania umowy przeznaczy otrzymane wsparcie w granicach określonych przepisami  - w szczególności ustawy o sporcie, odpowiedniej uchwały Rady Miasta i zasadami ustalonymi w naborze wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu.

Victoria 1918 Jaworzno w ramach tzw. dużej dotacji pięciokrotnie ubiegała się i otrzymywała wsparcie. Wzrastało ono wraz z osiąganymi wynikami sportowymi, zdolnością do angażowania mieszkańców oraz skutecznością w pozyskiwaniu sponsorów. 

Graficznie wzrost wsparcia Miasta Jaworzna dla Victorii w latach 2015-2019 prezentuje się następująco

 

Celowo na wykresie nie zostały ujęte wartości wsparcia w każdym kolejnym roku. Wykres przedstawia trend z którym mamy do czynienia.

Dofinansowanie działalności Victorii 1918 Jaworzno przez Miasto Jaworzno w 2020 r. pozostanie na niemal niezmienionym poziomie względem roku poprzedniego. Rolą Klubu - podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych - jest zachowanie w budżecie takich proporcji aby - tak jak to dotychczas miało miejsce - budżet klubu opierał się na trzech filarach: wsparciu z budżetu Miasta, Sponsorach komercyjnych (firmy, fundacje) oraz darczyńcach (Sympatycy). Oczekiwanym modelem jest taki, w którym wartość przynajmniej dwóch "filarów" jest na zbliżonym do siebie poziomie.

Dla Victorii 1918 Jaworzno w obecnym roku najważniejsze wydarzenia to

  • kontynuacja starań o kwalifikację olimpijską o którą walczy Patrycja Haręza (projekt TOKYO 2020)
  • kontynuowana będzie praca z młodzieżą i start grup w młodzieżowych rozgrywkach ligowych sekcji piłki nożnej
  • sekcja szermierki ma na cały rok zaplanowany szereg zmagań indywidualnych, w tym Mistrzostwa Polski
  • prowadzone będą dalsze prace na obiekcie w Jaworznie-Jeleniu
  • seniorzy piłkarskiej Victorii pod opieką nowego szkoleniowca, pana Piotra Pierścionka, będą rywalizować w Klasie Okręgowej

Mimo że etap podpisania umowy jest dopiero przed nami już teraz dziękujemy władzom Miasta za podjętą decyzje o wysokości wsparcia w 2020 roku dla Victorii 1918 Jaworzno.

Podziękowania należą się również urzędnikom z którymi dotychczas mieliśmy okazję współpracować przy realizacji i rozliczeniu dotacji za profesjonalizm działania.

 

PARTNERZY