Victoria 1918 Jaworzno członkiem PZSN Start!

Victoria 1918 Jaworzno została członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. Decyzja podjęta została 20 grudnia 2019 r.

Członkostwo w Związku otwiera dodatkowe możliwości do rozwoju sekcji szermierki, współzawodnictwa sportowego jak również formalnie otwiera możliwości ubiegania się o środki publiczne w ramach gminnych, wojewódzkich i krajowych konkursów/grantów które mogą być dedykowane sekcji szermierki.

Osobom zaangażowanym w proces rejestracji w PZSN Start, w szczególności członkowi Zarządu naszego Klubu - Mateuszowi Proksie - serdecznie dziękujemy zaangażowanie i poświęcony czas! Udało się!

 

 

PARTNERZY